ضمانت نامه سطح کیفی خدمات ایسان طرح

Eisantarh Service Level Agreement (SLA)

 

https://eisantarh.ir/assets/img/logo.png

 

 

 

ایسان طرح در جهت حفظ کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان ، خود را متعهد به رعایت این توافق نامه میداند.

مشترک در این توافق نامه به افراد حقیق و حقوقی که دارای سرویس فعال در ایسان طرح میباشند اطلاق میشود.

 

بند اول : ضمانت کیفی خدمات میزبانی وب

خدمات میزبانی وب ایسان طرح شامل :

1-  میزبانی اشتراکی ویندوز داخل کشور

2 - میزبانی ایمیل

3 - میزبانی سازمانی

4 - میزبانی ایمیل

5 - میزبانی فراحرفه ای

6 - نمایندگی لینوکس داخل

دارای ضمانت 99 درصد دسترسی در ماه می باشد و درصورت درخواست مشتری برای استفاده از SLA ، مدت زمان عدم دسترسی توسط ایسان طرح محاسبه شده و بر اساس قوانین ذکر شده در بند چهارم عمل خواهد شد .

عدم دسترسی در میزبانی وب به معنی عدم مشاهده سایت ، عدم دسترسی به کنترل پنل وعدم دریافت پاسخ Ping از سرور میزبان سایت بصورت همزمان خواهد بود .

 

بند دوم : ضمانت کیفی خدمات سرور مجازی:

خدمات سرور مجازی ایسان طرح دارای ضمانت 99 درصد دسترسی در ماه می باشد و درصورت درخواست مشتری برای استفاده از SLA ، مدت زمان عدم دسترسی توسط ایسان طرح محاسبه شده و بر اساس قوانین ذکر شده در بند چهارم عمل خواهد شد .

عدم دسترسی در سرور مجازی به معنی عدم امکان دسترسی به سرویس از طریق VNC ، عدم دریافت پاسخ Ping وعدم امکان دسترسی به سرور میزبان سرور مجازی بصورت همزمان خواهد بود .

عدم کارکرد سیستم عامل و یا خرابی سیستم عامل نصب شده در سرور شامل هیچگونه ضمانت کیفی نخواهد بود .

 

بند سوم : ضمانت کیفی خدمات سرور اختصاصی:

خدمات سرور اختصاصی ایسان طرح دارای ضمانت 99 درصد دسترسی در ماه می باشد و درصورت درخواست مشتری برای استفاده از SLA ، مدت زمان عدم دسترسی توسط ایسان طرح محاسبه شده و بر اساس قوانین ذکر شده در بند چهارم عمل خواهد شد .

عدم دسترسی در سرور اختصاصی عدم دریافت Ping به سرور در حالت استفاده وRescue می باشد . در هیچ حالتی عدم کارکرد سیستم عامل و یا خرابی سیستم عامل نصب شده در سرور اختصاصی شامل هیچگونه ضمانت کیفی نخواهد بود .

همچنین در صورت اشکال بروز سخت افزاری در سرور های ایسان طرح که در اجاره ی مشتری می باشند، ایسان طرح متعهد می باشد که حداکثر در طی 72 ساعت یا 3 روز کاری، نسبت به تعویض قطعات معیوب اقدام نمای. در این بازه هیچ ضمانتی قابل ارائه نخواهد بود.

 

بند چهارم : ارائه اعتبار سرویس:

در صورتی که مشترک ایسان طرح،در هر ماه شمسی در دسترسی نبودن خدمات ایسان طرح را کمتر از میزان تضمین شده تجربه نماید،مشترک برای همان سرویس خود،اعتبار سرویس دریافت خواهد نمود.

میزان اعتبار سرویس مشترک به شرح ذیل اعمال خواهد شد .

1 - عدم دسترسی کمتر از 7 ساعت در یک ماه دارای ضمانت نمی باشد .

2 - عدم دسترسی بیش از 7 ساعت و کمتر از 12 ساعت در یک ماه، سه روز اعتبار سرویس.

3 - عدم دسترسی بیش از 12 ساعت و کمتر از 36 ساعت در ماه، یک هفته اعتبار سرویس.

4 - عدم دسترسی بیش از 36 ساعت در ماه ، یکماه اعتبار سرویس.

 

بند پنجم : اطلاع رسانی عدم دسترسی:

ایسان طرح ضمانت میکند در صورت بروز هرگونه اختلال در خدمات که باعث عدم دسترسی کامل بیش از 20 دقیقه ای به سرویس مشترک شود،مراتب را حداکثر طی یک ساعت از طریق بخش ((وضعیت سرویس ها))،تیکت،تلفن،پیامک و یا کانال تلگرامی اطلاع رسانی ایسان طرح به آدرس T.ME/EISANTARH_CHANNEL به مشترک اطلاع دهد.عدم اطلاع رسانی بموقع توسط ایسان طرح باعث میشود یک روز ((اعتبار سرویس)) به مشترک تعلق گیرد.

ایسان طرح تعهدی در خصوص اعلام اشتباه آدرس ایمیل ، شماره تلفن و شماره همراه اشتباه توسط مشترک نخواهد داشت.ملاک اطلاعات صحیح،مشخصات مندرج در پورتال مشتریان ایسان طرح خواهد بود.

 

بند ششم : موارد مستثنا:

موارد ذیل شامل ((ضمانت نامه سطح کیفی خدمات ایسان طرح)) نخواهد بود و عدم دسترسی به خدمات ایسان طرح که بدلیل موارد ذیل باشد شامل هیچگونه خسارت و اعتبار سرویس نخواهد بود

1 - عدم دسترسی بدلیل مسدود شدن توسط واحد مالی

2 - عدم دسترسی بدلیل تعمیرات و تغییرات از پیش برنامه ریزی شده

3 - عدم دسترسی بدلیل تغییرات درخواستی مشترک

4 - عدم دسترسی بر اسا درخواست مشترک

5 - عدم دسترسی بدلیل استفاده از تجهیزات،سخت افزار و نرم افزار مشترک

6 - عدم دسترسی بدلیل اقدام های مشترک و یا کاربران وی

7 - از دست رفتن اطلاعات مشترک به هر دلیل و عدم تهیه نسخه پشتیبان توسط مشترک

8 - عدم دسترسی بدلایلی خارج از کنترل ایسان طرح

9 - عدم دسترسی بدلیل انجام تغییرات غیرقانونی وABUSE

10 - عدم دسترسی بدلیل دستور مقام محترم قضایی و یا دستور کمیته فیلترینگ

اعتبار سرویس فقط به مشتریکن محترمی تعلق خواهد گرفت که بدهی بابت سرویس نداشته باشند .

 

بند هفتم : مطالبه اعتبار سرویس:

درصورت بروز اختلال در خدمات ارائه شده توسط ایسان طرح،نیاز است که مشترک بین اولین تا پانزدهیمن روز تقویمی از ماه بعد از اخلال،درخواست کتبی خود را برای استفاده از SLA و دریافت اعتبار سرویس به بخش فروش ایسان طرح و پس از تایید بش فنی ایسان طرح،اعتبار سرویس به مشترک تعلق خواهد گرفت.

دریافت اعتبار سرویس پس از تایید بخش فنی ایسان طرح مبنی بر عدم دسترسی مشترک به سرویس خواهد بود.

 

بند هشتم : انواع اعتبار سرویس:

((اعتبارسرویس)) صرفا،بصورت مدت زمان به پایان تاریخ قرارداد مشترک افزوده میشود و این اعتبار قابل انتقال بهش صخ دیگر،سرویس دیگر،اعتبار ریالی و امثال آن نخواهد بود .

حداکثر ((اعتبار سرویس)) تعلق گرفته به یک سرویس،معادل نیمی از اعتبار باقی مانده سرویس خواهد بود.

این SLA در هشت بند تنظیم شده و بصورت دوره ای بروزسانی خواهد شد .

❌ کانال ایسان طرح در تلگرام ❌