بسته اقتصادی

یک کلمه کلیدی در صفحه اول گوگل
آنالیز و یافتن رتبه کلمات کلیدی
چک کردن لینک های نامعتبر
بهینه سازی سرعت سایت
رفع خطاهای 404

بسته برنزی

دو کلمه کلیدی در صفحه اول گوگل
آنالیز و یافتن رتبه کلمات کلیدی
چک کردن لینک های نامعتبر
بهینه سازی سرعت سایت
آنالیز ساختار وبسایت
رفع خطاهای 404
تولید محتوا برای محصولات یا خدمات تا 1000 کلمه

بسته نقره ای

سه کلمه کلیدی در صفحه اول گوگل
آنالیز و یافتن رتبه کلمات کلیدی
چک کردن لینک های نامعتبر
بهینه سازی سرعت سایت
آنالیز ساختار وبسایت
رفع خطاهای 404
تولید محتوا برای محصولات یا خدمات تا 2000 کلمه
آنالیز رقبا
آنالیز و رفع خطاهای مرتبط با موبایل فرندلی بودن وب سایت
امتیاز و کامنت گذاری برای کسب و کار
چک کردن استانداردهای W3C

بسته طلایی

پنج کلمه کلیدی در صفحه اول گوگل
آنالیز و یافتن رتبه کلمات کلیدی
چک کردن لینک های نامعتبر
بهینه سازی سرعت سایت
آنالیز ساختار وبسایت
رفع خطاهای 404
تولید محتوا برای محصولات یا خدمات تا 4000 کلمه
آنالیز رقبا
چک کردن نمایش صحیح وب سایت در مرورگرهای مختلف
افزایش رتبه سایت در نتایج محلی
آنالیز و رفع خطاهای مرتبط با موبایل فرندلی بودن وب سایت
امتیاز و کامنت گذاری برای کسب و کار
چک کردن استانداردهای W3C