خدمات بروزرسانی Whmcs

بروزرسانی Whmcs به نسخه های بالاتر
به همراه بهینه سازی اولیه دیتابیس
انتقال اطلاعات از سایت قبلی به نسخه جدید
به همراه فارسی سازی بخش کاربری، فارسی سازی بخش مدیریت
نصب شمسی ساز برای بخش کاربری
بررسی سلامت فایل های سیستم

پیکربندی اولیه سایت

انجام پیکربندی های اولیه شامل
- پیکربندی تنظیمات عمومی
- پیکربندی اتوماسیون
- ایجاد سه دپارتمان پشتیبانی
- ایجاد نمونه محصول با تحویل اتوماتیک
- راستچین سازی قالب های ایمیل سمت کاربر
- تنظیم زبان فارسی مدیریت و بخش کاربری
- تنظیم موارد امنیتی

سرویس ارتقای Whmcs

این سرویس برای مشتریانی می باشد که قبلا یکی از نسخه ها را تهیه کرده اند
جهت ارتقای سرویس Whmcs خود در سایت ما به نسخه های بالاتر، می توانید این سرویس را سفارش دهید.
دقت بفرمایید خرید این سرویس برای دسترسی شما به نسخه جدید می باشد تا نیاز به خرید مجدد نداشته باشید