نصب و کانفیگ تخصصی whmcs

نصب اختصاصی Whmcs
به همراه آخرین نسخه whmcs که هدیه ما به شماست .
انجام پیکربندی های اولیه
رفع و تنظیم موارد امنیتی
تنظیم زبان فارسی
فعال سازی شمسی ساز
فعال سازی اتوماسیون
اضافه کردن واحد ارزی
بهینه سازی اولیه