Eisan-Pl1

512 مگابایت ظرفیت
نامحدود پهنای باند
نامحدود تعداد دیتابیس
نامحدود تعداد ساب‌دامنه
نامحدود تعداد Addon
نامحدود تعداد Park Domain

Eisan-Pl2

1GB ظرفیت
نامحدود پهنای باند
نامحدود تعداد دیتابیس
نامحدود تعداد ساب‌دامنه
نامحدود تعداد Addon
نامحدود تعداد Park Domain

Eisan-Pl3

2GB ظرفیت
نامحدود پهنای باند
نامحدود تعداد دیتابیس
نامحدود تعداد ساب‌دامنه
نامحدود تعداد Addon
نامحدود تعداد Park Domain

Eisan-Pl4

3GB ظرفیت
نامحدود پهنای باند
نامحدود تعداد دیتابیس
نامحدود تعداد ساب‌دامنه
نامحدود تعداد Addon
نامحدود تعداد Park Domain

Eisan-Pl5

5GB ظرفیت
نامحدود پهنای باند
نامحدود تعداد دیتابیس
نامحدود تعداد ساب‌دامنه
نامحدود تعداد Addon
نامحدود تعداد Park Domain

Eisan-Pl6

10GB ظرفیت
نامحدود پهنای باند
نامحدود تعداد دیتابیس
نامحدود تعداد ساب‌دامنه
نامحدود تعداد Addon
نامحدود تعداد Park Domain

Eisan-Pl7

15GB ظرفیت
نامحدود پهنای باند
نامحدود تعداد دیتابیس
نامحدود تعداد ساب‌دامنه
نامحدود تعداد Addon
نامحدود تعداد Park Domain

Eisan-Pl8

20GB ظرفیت
نامحدود پهنای باند
نامحدود تعداد دیتابیس
نامحدود تعداد ساب‌دامنه
نامحدود تعداد Addon
نامحدود تعداد Park Domain

Eisan-Pl9

30GB ظرفیت
نامحدود پهنای باند
نامحدود تعداد دیتابیس
نامحدود تعداد ساب‌دامنه
نامحدود تعداد Addon
نامحدود تعداد Park Domain

Eisan-Pl10

40GB ظرفیت
نامحدود پهنای باند
نامحدود تعداد دیتابیس
نامحدود تعداد ساب‌دامنه
نامحدود تعداد Addon
نامحدود تعداد Park Domain